Skip to content Skip to sidebar Skip to footer


Nykypäivänä yritykset eivät erottaudu internetin loputtomasta tarjonnasta pelkästään hyvillä tuotteella ja mainonnan tuomalla näkyvyydellä. Yritykset tarvitsevat niiden tavoitteita ja strategiaa tukevan brändin, joka on uniikki, selkeä ja kuvastaa yrityksen identiteettiä.


Olemme olleet mukana luomassa uusia brändejä alusta saakka, aina nimi- ja ilmesuunnittelusta toimintaa ohjaavan idean suunnitteluun asti. Joskus myös olemassa oleva brändi tarvitsee kirkastamista ja uuden, kohderyhmää paremmin puhuttelevan brändikonseptin.


Kun yrityksesi toiminnan seuraaminen ja kanssakäynti houkuttaa täysin vieraita asiakkaita sitoutumaan ja ostamaan, brändisi toimii kuten sen pitää.
Huolellisesti rakennetusta brändikonseptista ja sen viestimiseksi luodusta strategiasta johdetaan toimivaa ja tuloksellista markkinointiviestintää.


Ymmärrämme myös taktisten toimenpiteiden merkityksen brändimarkkinoinnin työkalupakissa. Esimerkiksi verkkokauppasi myymälämarkkinoinnin erilaisten toimenpiteiden suunnittelu on meille tuttua.