Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Liidi – Mikä se on ja kuinka niitä hankitaan?

Hei! Ja tervetuloa lukemaan blogiamme, jossa kerromme mitä liidillä tarkoitetaan ja kuinka niitä hankitaan. Opit tunnistamaan asiakkaittesi ostosignaalit tehokkaammin ja löytämään uusia liidikanavia. Mukavia lukuhetkiä!

Mikä on liidi?

Yksinkertaisesti liidillä tarkoitetaan henkilöä tai yritystä joka on kiinnostunut tarjoamistasi palveluista tai tuotteista. Asiakas voi ilmaista kiinnostuksensa esimerkiksi jättämällä yhteydenottopyynnön yritykselle tai osallistumalla yrityksen järjestämiin tapahtumiin.

Kuinka tunnistaa hyvä liidi?

Hyvällä liidillä tarkoitetaan sellaista henkilöä tai yritystä jolla on ostopotentiaalia. Kuinka tällainen tunnistetaan? Yrityksillä voi olla erilaisia kriteerejä liidien arviointiin, mutta yleisesti liidit voidaan kategorisoida kylmiin, lämpimiin ja kuumiin. Kylmä liidi on hankalin konvertoida ostamaan, kun taas toisessa ääripäässä on kuuma liidi joka vaatii vain hieman työtä oston tapahtumiseen. 

Kylmällä liidillä tarkoitetaan tapausta jossa kohdehenkilö tai yritys täyttää liidin kriteerit, mutta ei ole vielä kontaktoinut yritystä, eli asiakkaissa on ostopotentiaalia .Lämmin liidi voi olla esimerkiksi henkilö joka on osallistunut arvontaan ja jättänyt yhteystietonsa ja antanut suostumuksen markkinointiin. Kuuma liidi on taas ostoprosessissa pisimmällä ja vaatii vain vähän työtä oston tapahtumiseksi. 

Mitä eroa on prospektilla ja liidillä?

Liidillä tarkoitetaan lyhyesti mahdollista ostajaa. Prospektilla tarkoitetaan liidiä joka vastaa yrityksen ihanneostajaprofiilia. Tietysti nämä asiakkaat ovat haluttuja myynnissä ja näihin liideihin kannattaa panostaa, koska he voivat olla arvokkaita yhteistyökumppaneita. Jokainen yritys määrittelee itse ihanneostajaprofiilinsa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi asiakasta joka soveltuu ostokäyttäytymisen tai muun kriteriin avulla sopivaksi asiakkaaksi. 

Ostosignaalit

Ostosignaaleihin vaikuttaa tarjoamasi tuotteet ja palvelut. Ostosignaalien tutkimisissa kannattaa tarkastella yrityksesi myyntihistoriaa: mitkä liidit ovat tuottaneet eniten rahaa, ketkä ovat olleet pitkäaikaisimpia asiakkaita ja minkälaisia ostosignaaleja heiltä on saatu.. Esimerkiksi näillä kriteereillä voidaan tutkia minkälaiset liidit tuottavat eniten ja tätä voidaan hyödyntää myös ostosignaalien tunnistamisessa. 

Mistä liidejä saadaan?

Ilman liidejä ei tule myöskään kauppaa. No mistä näitä liidejä saadaan? Keinot ovat monet ja yrityksen kanattaa myös tässä vaiheessa miettiä ihanneostajaprofiiliansa ja miettiä, millä keinoilla näitä ostajia voitaisiin tavoittaa. Alle listasimme muutaman liidikanavan joita voit hyödyntää liidien hankinnassa:

  • Landing page: Eli laskeutumissivua voidaan käyttää hyödyksi liidien hankinnassa. Sivustolla voi olla yhteydenottolomake, live-chat tai muita ostamiseen ohjaavia elementtejä jotka houkuttelevat asiakkaita etenemään ostoprosesissa.
  • Sosiaalinen media: Aktiivisuus ja kohderyhmälle sopiva sisältö on avainasemassa sosiaalisen median liidien hankinnassa. Laadukas ja osuva sisältö uppoaa ja se lisää liidejä, sekä lisää asiakasuskollisuutta. 
  • Liidi Magneetti: Liidimagneetti voi olla mikä tahansa työkalu tai kanava joka tuottaa eniten ostavia asiakkaita yritykselle. Liidimagneetti voi olla esimerkiksi sosaalisen median sisältö, mainonta, E-kirja tai vaikkapa webinaari.

Yhteenveto

Liidit on tärkeä osa liiketoimintaa ja mahdollistaa tehokkaan ja toimivan myynninprosessin. Yrityksen kannattaa miettiä itselle parhaat ihanneasiakkaat ja kohdistaa myynti, sekä markkinointi näitä asiakkaita ajatellen. 

Ostosignaalien tunnistaminen helpottaa myyntiä ja parantaa onnistumisprosenttia myyntityössä. Ostosignaaleja kannattaa tutkia myyntihistorian kautta ja tunnistaa aiempien asiakkuuksien perusteella mitä ne ovat olleet.

Kiitos blogin lukemisesta. Toivottavasti näistä tiedoista oli sinulle hyötyä ja saat lisäpotkua liidien hankintaan! Me Nordic Growth Medialla olemme vuosia hankkineet asiakkaillemme lisää liidejä, jos sinulla heräsi kysyttävää liidien hankintaa koskien, ota rohkeasti yhteyttä!

-NGM